ประโยชน์ของ Factoring

Paid invoice in a spreadsheet with dollars and pen.

ปัจจุบัน “Factoring” นั้นเริ่มเข้ามามีบทบาทในสภาวะทางการเงินของประเทศเราและระหว่างประเทศมากขึ้น  โดยถือว่าเข้ามาเป็นทุนสำรองให้กับผู้ที่ทำการค้า และยังถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนที่ถือว่ามีความมั่นคง โดยการทำ Factoring นั่นก็คือการซื้อขายลูกหนี้กันใ…


Factoring มีอะไรบ้าง

factoring3

ถ้าได้เอ่ยถึง “Factoring” แล้ว หลายคนก็คงจะไม่รู้จัก แต่ถ้าเอ่ยถึงบริษัทที่ทำการหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินแต่ยังไม่รู้ความหมายที่แน่ชัดก็เป็นได้ เพราะคนที่จะรู้เรื่องของ Factoring นั้นก็คงจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงของการเงิน หรือในแวดวงของบริษัทส…