การทำความสะอาดม่านปรับแสง

ม่านปรับแสง6

ความสะอาดนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องไม่มองข้ามเด็ดขาด เพราะถ้าหากเราไม่รักษาความสะอาดแล้ว ก็บ่งบอกได้เลยว่าเราเป็นคนเช่นไร การรักษาความสะอาดนั้นจะต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อน คือจะต้องรักษาความสะอาดของร่างกายเราอยู่เสมอ ไม่ปล่อยให้ร่างกายสกปรก ความสกปรกนั้นเป็นแหล…