การเลือกสีผ้าม่าน ให้เหมาะกับการใช้งาน

ผ้าม่าน 16

การสร้างบรรยากาศในบ้านถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนในครอบครัวรู้สึกอบอุ่นมาก เพราะจะช่วยให้มีกิจกรรมที่ทำด้วยกันเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นการประดับตกแต่งบ้านจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรก “สี” ถือว่าเป็นองค์ประกอบทางศิลป์อย่างหนึ่ง  เพราะสีจะช่วย…