ความสำคัญของธง

ธง 13

เมื่อเราเดินทางไปที่ได ไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือไปทำธุระ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม เรามักจะสังเกตเห็น ธงประดับตกแต่งทั่วเมืองเต็มไปหมด เพราะธง ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์และบ่งบอกถึงความเป็นชาตินั้น เช่น “ธงชาติ”  ธงสำนักงาน ธงกีฬา …