ถังเช่าช่วยเพิ่มสมรรถภาพ

ถั่งเช่า

“ถั่งเช่า” หรือรู้จักกันว่า ไวอากร้าแห่งเทือกเขาหิมาลัย หรือเรียกกันว่า หญ้าหนอน  เพราะว่าสมุนไพรชนิดนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นตัวหนอน คือ ตัวหนอนของผีเสื้อ และบนตัวหนอนมีเห็ด ถั่งเช่า ที่ใช้ทำเป็นยาก็คือ ตัวหนอนและเห็ดที่แห้งแล้ว ถั่ง…