ความแตกต่างระหว่างดอกไม้สดกับดอกไม้พลาสติก

ดอกไม้พลาสติก3

อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่าดอกไม้พลาสติกเป็นส่วนหนึ่งของดอกไม้ปลอมดังที่เคยกล่าวไว้ในบทความก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งความแตกต่างของดอกไม้สดกับดอกไม้พลาสติกนั้นก็จะมีความแตกต่างไปจากดอกไม้ปลอมไปอีกเล็กน้อย วันนี้ผู้เขียนบทความก็จะมาแยกความแตกต่างระหว่างดอกไม้สดกับ…