สาเหตุทีทำให้เกิดศีรษะล้าน

ปลูกผม4

เส้นผมของคนเรานั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามกรรมพันธุ์ของแต่ละครอบครัว เส้นหนาบ้าง เส้นบางล้าง ผมหนาบ้าง ผมบางบ้าง ก็แล้วแต่กรรมพันธุ์ของแต่ละคน โรคศีรษะล้านนั้นบ้างก็มาจากกรมพันธุ์ บ้างก็มาจากพฤติกรรมกรดูแลสุขภาพของเส้นผมของเราเอง โดยสาเหตุที่จะทำให้ผมร่ว…