อาชีพ ทนายความ กับสังคมไทยในปัจจุบัน

ทนายความ คืออาชีพที่มีความเกี่ยวข้องทางกฎหมายโดยตรง ซึ่งในต่างประเทศ ทนายความมีความหมายหลากหลายรูปแบบ และมีการแบ่งหรือจำแนกประเภทของ ทนายความ ไว้อย่างชัดเจน หากแต่ทนายความในประเทศไทยนั้นสามารถที่จะรับปรึกษาปัญหาทางด้านกฎหมายได้ และยังมีความสามารถในการว่าคว…