บอลลูน 9

Balloon ในประเทศไทย


ในยุคปัจจุบันของโลกเรานั้น balloon ถือเป็นกิจกรรมที่จะเห็นได้ตามเทศกาลในบางฤดูกาลเท่านั้น เนื่องจากปัจจุบันนั้นระบบคมนาคมขนส่งนั้นมีให้เลือกใช้มากมายหลากหลายและมีความทันสมัยมากกว่า balloon ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในสมัยก่อน แต่ถึงอย่างนั้น balloon ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ในบางส่วนและมีกรส่งเสริมการเล่น balloon ในหมู่แวดวงการบินพลเรือน ซึ่งแต่ละที่ที่มีการเล่น balloon นั้นต้องมีการจดทะเบียนเป็นอากาศยานมาตรฐานเสียก่อน เพื่อตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัย ซึ่งอากาศยานทุกที่บนโลกล้วนแต่จดทะเบียนไปหมดแล้วทั้งสิ้น เพื่อรับรองความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเพื่อเล่น balloon นั่นเอง

ปัจจุบันกิจกรรมการเล่น balloon ในประเทศไทยนั้นถือว่ายังมีการเล่น balloon ไม่มากเท่าไรเมื่อเทียบกับประเทศแถบต้นกำเนิด balloon และยังมีขั้นตอนในการขอใช้อากาศยานนั้นค่อนข้างที่จะยุ่งยาก และที่สำคัญลักษณะการบินของ balloon นั้นต้องการใช้นักบินที่มีทักษะ และมีความเชี่ยวชาญพอสมควรอีกด้วย เนื่องจากลักษณะการบินมีความแตกต่างจากการบินโดยเครื่องบินปกติทั่วไป ทั้งนี้ผู้ที่จะสามารถบิน balloon  นั้นจะต้องผ่านการสอบการบิน balloon ก่อนที่จะใช้อากาศยานอีกด้วย ถ้าถามถึงคลาสการเรียนการบิน balloon ในประเทศไทยนั้นยังไม่มีการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีการสอนซึ่งถ้าผู้ใดที่สนใจเรียนนั้น จะต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมกีฬาการบิน โดยจะมีจำนวนชั่วโมงการเรียนการสอนแบบออกสองประเภท นั่นก็คือ การเรียนเพื่อนำไปเล่นเป็นกีฬานั้นจะต้องมีชั่วโมงบิน 16 ชั่วโมง แต่ถ้าผู้ใดสนใจที่จะเรียนเพื่อเป็นอาชีพแล้วละก็จะต้องมีชั่วโมงการบิน 30 ชั่วโมง โดยจะมีการสอนจากอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการบิน balloon

ทั้งนี้ถ้าผู้ใดที่สนใจเรียนแล้วละก็ ภายในประเทศไทยก็มีบริษัทที่สามารถที่จะออกใบอนุญาตจดทะเบียน balloon และใบอนุญาตนักบิล balloon อีกด้วย โดยใช้ชื่อว่า “ฟลายอิ้ง มีเดีย” โดยจะมีการแบ่งการบินออกเป็น 2ประเภท ซึ่งก็คือ การบิน balloon แบบเพื่อใช้ในการโฆษณา และ การบินเพื่อท่องเที่ยวชมวิว ปัจจุบันประเทศไทยนั้นก็มีการส่งทีมนักกีฬา balloon ไปเข้าร่วมกิจกรรมการเล่น balloon นานาชาติทั่วโลก และปัจจุบันประเทศไทยนั้นก็มีการจัดงาน balloon นานาชาติภายในประเทศมาแล้วกว่า 9ครั้ง โดยเริ่มต้นจัดครั้งแรกที่พัทยา โดยการจัดกิจกรรม “Balloon นานาชาติ” นั้นก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศอีกด้วย