เงินกู้ SME4

ดอกเบี้ยเงินกู้ SME มีกี่ประเภทอะไรบ้าง


สถาบันเงินกู้ต่างๆ มีเงื่อนไขต่างๆ ไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่มีเหมือนกันก็คือ ดอกเบี้ย หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธนาคารก็เพียงแค่แจ้งอัตราดอกเบี้ยให้คนขอกู้ฟังเท่านั้น หน้าที่ของคนขอกู้ก็คือ ทำความเข้าใจให้ชัดเจน เกี่ยวกับดอกเบี้ยที่ขอกู้ไป แต่คุณรู้หรือไม่ว่า ดอกเบี้ยเงินกู้ SME หรือเงินกู้ทุกประเภท มีประเภทของดอกเบี้ยกี่ประเภท หากยังไม่รู้ บทความนี้จะมาชี้แจ้งประเภทดอกเบี้ยให้เข้าใจก่อนเสียก่อน ก่อนการไปขอกู้เงิน

ประเภทของดอกไม้จะสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้

  1. ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คือ ดอกเบี้ยที่คิดจากเงินต้นที่กู้ในครั้งแรก ก็จะคิดดอกเบี้ยให้ หลังจากนั้น หากมีการใครมาโปะเงินต้น ก็จะมีการคิดดอกเบี้ยใหม่ทั้งหมด คิดดอกเบี้ยจากจำนวนเงินต้นที่เหลืออยู่นั้นเอง ดอกเบี้ยประเภทนี้จะได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่คนขอกู้ แต่สำหรับสถาบันการเงินแล้ว ไม่ค่อยได้กำไรหรือประโยชน์เท่าไหร่นัก
  2. ดอกเบี้ยแบบคงที่ คือ ดอกเบี้ยที่คิดจากเงินต้นครั้งแรก แล้วจะคิดดอกเบี้ยให้ทันที หากมีการจ่ายเงินต้นทุกกรณี หรือเอามาโปะ ดอกเบี้ยก็ยังคงเดิมไม่ลดให้ ในช่วงหลังๆมา หลายสถาบันแปรเปลี่ยนดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่เกือบทั้งหมด เพราะ ดอกเบี้ยแบบนี้จะเป็นประโยชน์กับตัวธนาคารเอง แต่ก็ถือไม่ได้เอาเปรียบผู้กู้เท่าไหร่นัก ฉะนั้น ดอกเบี้ยแบบนี้ก็ถือว่า ใช้ได้ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีได้เลย
  3. ดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ คือ ดอกเบี้ยที่คิดจากการชำระเงิน หรือ ส่งค่างวดไม่ตรงเวลา ซึ่งจะอาจจะแพงกว่า ดอกเบี้ยทั่วๆไปด้วยซ้ำ  ดอกเบี้ยประเภทนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนได้ หากคุณไม่อยากจะเสียดอกเบี้ยประเภทนี้ก็แค่เพียงจ่ายค่างวดให้ตรงเวลาเท่านั้นเอง
  4. ดอกเบี้ยจาก ค่าธรรมเนียม ค่าบริการอื่น หรือ ค่าปรับ ของบัตรเครดิต คือ การเรียกเก็บจากสถาบันการเงินที่ให้บัตรเครดิตเรามา อาจจะเป็นค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือที่เรียกว่า ดอกเบี้ยบัตรเครดิต

สำหรับประเภทของดอกเบี้ยที่กล่าวมาทั้ง 4 ประเภทนั้น จะมีเพียง 2 ประเภทที่เกี่ยวกับคนขอกู้เงินกู้ SME คือ ดอกเบี้ยคงที่ และ ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก  ทำความเข้าใจ 2 ข้อนี้ ก็น่าจะเพียงพอ สำหรับการขอกู้เงินกู้ SME