factoring3

Factoring มีอะไรบ้าง


ถ้าได้เอ่ยถึง “Factoring” แล้ว หลายคนก็คงจะไม่รู้จัก แต่ถ้าเอ่ยถึงบริษัทที่ทำการหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินแต่ยังไม่รู้ความหมายที่แน่ชัดก็เป็นได้ เพราะคนที่จะรู้เรื่องของ Factoring นั้นก็คงจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงของการเงิน หรือในแวดวงของบริษัทสินเชื่อ แต่บางคนที่ติดตามข่าวสารอาจจะทำให้รู้จัก Factoring หรืออาจจะได้อ่าน หรือรับฟังเกี่ยวกับ Factoring ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ SME มาบ้าง ถ้าถามว่า Factoring คืออะไรก็คงจะบอกได้แบบง่ายๆก็คือ บริษัทเงินทุนของบริษัทที่ขายสินค้าและบริการแบบสินเชื่อนั่นเอง โดยจะมีการซื้อลูกหนี้จากบริษัทสินเชื่ออีกที แล้วมันมีกี่ประเภทกันล่ะ?

Factoring นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน

Disclosed Factoring คือการซื้อขายลูกหนี้โดยที่ลูกหนี้รับทราบในการซื้อขายและรับทราบการโอนสิทธิของการเรียกเก็บเงินชำระค่าสินค้า โดยแบ่งออกเป็นแบบย่อยได้อีก 5 แบบ

  1. การซื้อขายลูกหนี้แบบครบวงจรเป็นการซื้อบัญชีแบบขาดและชำระเงินกับบริษัทผู้ขายสินค้าทันที และสามารถที่จะบริหารจัดการกับบัญชีของลูกหนี้ได้โดยตรงตลอดจนการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้และการรับผิดชอบเมื่อหนี้มีการสูญ แต่การที่บริษัท Factor จะซื้อกับบริษัทที่มีคุณภาพเท่านั้น
  2. การซื้อขายแบบที่สองนั้นเป็นการซื้อขายที่คล้ายคลึงกับแบบแรก แต่ในกรณีที่หนี้สูญนั้นบริษัท Factor สามารถที่จะเรียกเก็บเอากับบริษัทผู้ขายสินค้าได้ แต่ในการทำสัญญานั้นจำเป็นต้องมีการกำหนดเงื่อนไขไว้ในสัญญาการซื้อขายด้วย
  3. แบบที่สามเป็นกรณีที่จ่ายเงินค่าซื้อสัญญากับบริษัทผู้ขายโดยเป็นในแบบของการกู้ยืม และจะไม่ทำการบริหารบัญชีของลูกหนี้เอง แต่จะได้รับเงินที่ลูกหนี้ชำระครบ 100% เหมือนเดิม
  4. แบบที่สี่คือ Factor เป็นผู้จ่ายเงินและรับผิดชอบบัญชีลูกหนี้แต่บริษัทผู้ขายจะเป็นคนเรียกชำระเงินเอง
  5. แบบที่ห้า คือ เป็นแบบที่เหมือนกับแบบที่หนึ่งทุกประการยกเว้นไม่ได้ชำระเงินทันที แต่จะชำระเมื่อเรียกเก็บจากลูกหนี้ได้ครบตามสัญญาแล้วเท่านั้น

Confidential Factoring เป็นการซื้อขายสัญญาของลูกหนี้โดยที่ลูกหนี้ไม่ได้รับแจ้งการซื้อขายหรือข้อตกลง แบ่งออกเป็น 2 แบบ

  1. แบบแรกนั้นเป็นแบบที่ Factoring ชำระเงินทันทีและไม่เต็มมูลค่า โดยจะคำนวณแบบมีส่วนลด โดยการรับผิดชอบต่อบัญชีของลูกหนี้นั้นยังเป็นของผู้ขายในการติดตามลูกหนี้
  2. แบบทีสองในส่วนของการชำระการซื้อขายนั้นจะเหมือนกับแบบแรก แต่บริษัทFactor จะเป็นผู้ติดตามและรับผิดชอบบัญชีของลูกหนี้แต่ถ้าเกิดหนี้สูญทั้งผู้ขายและบริษัทFactor จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน