สินเชื่อ SME 4

เคล็ด (ไม่) ลับการขอ“สินเชื่อธุรกิจ”


การเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ไม่ว่าธุรกิจจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนผู้ประกอบการก็ต้องใช้เงินทุน ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากของใครหลายๆคน ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะดำเนินธุรกิจนั้นก็คือเงินทุน จึงเป็นที่มาของสินเชื่อธุรกิจ แต่ในยุคปัจจุบันมีธุรกิจเกิดขึ้นอย่างมาก ผู้ประกอบการก็ไปยื่นขอสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารกันมาก มีทั้งการได้รับอนุมัติและไม่ได้รับอนุมัติ จึงทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจหลายคนอาจไม่มีความมั่นใจว่าการจะไปขอสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารแล้วจะได้รับการอนุมัติหรือไม่

  • เคล็ดลับที่ 1 เดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ธนาคารเห็นการรับ จ่ายเงินในบัญชีเป็นประจำ เพราะประวัติการเงินของธุรกิจเป็นประโยชน์ต่อธนาคารในการนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ ในการเดินบัญชีผู้ประกอบการควรเดินบัญชีเดียว ข้อดีของการเดินบัญชีเดียวคือบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีหลายบัญชีอาจทำให้สับสนข้อมูลรายได้ การมีบัญชีเดียวจะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจได้อย่างแท้จริง สามารถลงบัญชีได้ง่ายขึ้น ลงบัญชีตามความเป็นจริงไม่ต้องตกแต่งตัวเลขในบัญชี ทำให้เจ้าของธุรกิจไม่ต้องกลัวสรรพากรจะตามมาตรวจสอบเพราะบัญชีของคุณโปร่งใส สามารถลดย่อนภาษีได้มากขึ้น การวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายของธุรกิจทำให้เสียภาษีน้องลง เพาะค่าใช่จ่ายบางอย่างสามารถนำไปลดย่อนภาษีได้ เช่นค่าใช้จ่ายในการวิจัยหรือการอบรมพนักงาน สามารถเพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อธนาคาร เพราะจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือทำให้มีโอกาสในการขอสินเชื่อได้มากขึ้น
  • เคล็ดลับที่ 2 รักษาเครดิตให้ดีที่สุดอย่าปล่อยให้มีหนีค้างชำระ เพราะจะเป็นสิ่งสะท้อนถึงการบริหารการเงินของผู้ประกอบการ
  • เคล็ดลับที่ 3 เอกสารทางการค้ามีค่าสามารถใช้ประกอบการขอสิ้นเชื้อได้ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีซื้อบัญชีขาย ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน
  • เคล็ดลับที่ 4 ส่งเอกสารการค้าให้ครบ ช่วยเพิ่มโอกาสการอนุมัติไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลทางธุรกิจจะถูกเปิด เพราะธนาคารต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ
  • เคล็ดลับที่ 5 ขอสิ้นเชื้อให้พอดีกับความต้องการทางธุรกิจ เพราะธนาคารพิจารณาสิ้นเชื้อตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้เงินของธุรกิจ
  • เคล็ดลับที่ 6 เตรียมแผนธุรกิจให้พร้อม แผนธุรกิจและแผนการเงินทำให้ธนาคารเข้าใจธุรกิจของคุณ เพื่อวิเคราะห์การของสินเชื่อให้ตรงกับธุรกิจมากที่สุด