สินเชื่อ SME 12

หลักในการวิเคราะห์สินเชื่อ SME


“การขอสินเชื่อธุรกิจ” สินเชื่อ SME จากธนาคารเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจมักจะใช้เป็นตัวเลือกแรกในการหาเงินทุนมาให้กับทางบริษัท โดยเหตุนั้นจึงเป็นการดำเนินกิจการสื่อต่อมาจนถึงในยุคปัจจุบัน แต่ด้วยความที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากผู้คนในวงการนี้เอง จึงทำให้ผู้ประกอบให้ความสนใจและเข้ามาขอสินเชื่อ SME กันจำนวนมาก ในขณะที่ธนาคารก็ปล่อยให้กู้สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อ SME ได้ในจำนวนและวงเงินที่จำกัด จึงทำให้ธนาคารจะต้องคิดวิเคราะห์พิจารณาแบบถี่ถ้วนขึ้นอีก สินเชื่อ SME กับลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทที่ต้องการจะขอสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อ SME จะมีเกณฐ์ตายตัวอยู่แล้วสำหรับการเขียนรายละเอียดการกรอกเอกสารต่างๆ เพื่อให้กู้ผ่านกู้ได้ จนละเลยสิ่งที่ธนาคารต้องการไป กลายมาเป็นจุดอ่อนของการขอสินเชื่อเพราะยึดถือเอาความต้องการของตนเองมาเป็นหลัก ส่งผลให้มีโอกาสสูงที่จะถูกปฏิเสธกลับมา

เกณฑ์ต่าง ๆ ที่ธนาคารจะให้ความสำคัญ และพิจารณาว่าจะปล่อยสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อ SME มีเงื่อนไขเป็นข้อ ๆ ได้แก่

  1. อุปนิสัยของลูกค้า เป็นปัจจัยสำคัญข้อแรกของการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อ SME เกี่ยวกับตัวผู้กู้ว่าเป็นคนอย่างไร มีความซื่อสัตย์สุจริตเพียงใด มีความรู้และประสบการณ์สำหรับการดำเนินธุรกิจขนาดไหน หากเป็นลูกค้าเก่าของธนาคารก็จะดูได้จาก ผลการติดต่อกับทางธนาคารที่ผ่านมาว่า ทำตามข้อตกลงและเงื่อนไขของธนาคารหรือไม่
  2. ความสามารถในการชำระหนี้ เป็นหัวใจสำคัญในการพิจารณาสินเชื่อ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ SME จะพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้จะสามารถชำระได้หรือไม่อย่างไร
  3. เงินทุน โดยทั่วไปแล้วสถาบันการเงินจะให้สินเชื่อ แก่ธุรกิจใดก็ตามต้องพิจารณาด้วยว่า ผู้กู้ได้นำเงินทุนส่วนตัวมาลงทุนด้วยเท่าไร เพราะ ยิ่งผู้กู้อย่างเรามีเงินลงทุนมากน้อยเพียงใด ธนาคารก็ยิ่งจะปลอดภัยเท่านั้น
  4. หลักประกัน เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่ธนาคารอาจได้รับก็คือหลักประกัน ซึ่งแล้วแต่การพิจารณาว่าควรมีหลักประกันมากน้อยเพียงไร โดยพิจารณาจากความเสี่ยง ถ้ามีความเสี่ยงน้อยหลักประกันก็น้อย ถ้ามีความเสี่ยงมากหลักประกันก็ควรมากเช่นกัน
  5. สถานการณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความผันผวนของตลาด การขึ้นลงของราคาวัตถุดิบ เจ้าหน้าที่สินเชื่อควรวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้ และคาดหมายสถานการณ์ล่วงหน้าที่เกิดขึ้นกับธุรกิจอยู่เสมอ